Dosya İçeriği

İÇİNDEKİLER

* Aile Durumu Bildirimi
* İş Talep ve Bilgi Formu
* İş Yeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
* İşe İzinsiz Geç Gelme/Gelmeme İhtar Formu
* Ek : İşçilere Gönderilecek İşe Davet Yazısı Örneği
* Ek : İşçinin Hizmet Akdine İlişkin Bildirimi Almadığında Düzenlenecek Tutanak
* Ek : İşe Gelmeme Durumunda İşçinin İş Yerindeki En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı
* Tutanak
* İbraname
* 4857 Sayılı İş Kanunu Gereği Çalışma Belgesi
* Eleman İstek Formu
* Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
* Belirli Süreli İş Sözleşmesi
* İş Güvenliği Talimatı
* İş Güvenliği Eğitim Tutanağı
* Teslim ve Tesellüm (Zimmet) Tutanağı
* Yıllık Ücretli İzin Cetveli

* 2 Adet Ücret Hesap Pusulası Alındı Cetveli

* Ücretsiz İzin Formu
* 4857 sayılı İş Kanunu Gereği Çalışma Belgesi