Personel Özlük Dosyası Nedir?

Özlük Dosyası nedir?

İşletmelerin insan kaynakları veya personel müdürlüğü birimlerinin eleman alımı sırasında İş Kanunu’na göre personelin getirmesi gereken belgeler ile çalıştırılacağı süre boyunca ıslak imzalı olarak bulundurması gereken belgelerin toplandığı dosyadır.

Ne işe yarar, neden gereklidir?

a) 4857 sayılı Kanunun 75. Maddesine göre işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır.
b) İnsan Kaynakları biriminin personelle ilgili bilgi ve belgelere zaman kaybetmeden ulaşmasını sağlar.

Nasıl Kullanılır?

a) Personelin işe başlarken getirmesi gereken belgeler dosya içerisindeki özel haznede muhafaza edilir.
b) Personelin iş başlangıcında imzalaması gereken sözleşme ve belgeler işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak imzalanır.
c) Personelin çalıştırıldığı süre içerisinde gerekli olan belgeler imzaya hazır şekildedir.
d) Personelin işten çıkış işlemleri ile ilgili gerekli belgeler de dosya içerisinde yer almaktadır.

Kimler Kullanır?

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı büyük, orta ve küçük ölçekli özel işletmeler.

Denetimler

İş Kanunu’na göre denetim yapma yetkisi bulunan SGK Denetmenleri/Müfettişleri ile İş Müfettişleri/Askeri İş Müfettişlerinin yaptıkları denetimlerde özlük dosyasının tespit edilmemesi halinde ceza uygulanır. 2016 yılı için her tutulmayan çalışan başına 1.560 TL dir.